Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate al Soc. Uzina Mecanica Sadu S.A. - filiala a C.N. Romarm S.A. 

- Hotărârea Guvernului nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24767

- Legea 232/2016 privind industria nationala de aparare, actualizata https://afm.ro/main/legislatie_sus/lege_232_2016.pdf

- Hotararea 611/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare

- Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873

- Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

- Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112

 

NORMA ACHIZITII PUBLICE - Norma procedurala interna

PROCEDURA ACHIZITII PRODUSE / SERVICII / LUCRARI 

 

Conducerea Societății Uzina Mecanică Sadu S.A.

(Click pe nume pentru Curriculum Vitae)

 

 

DORIN MOTORGA  -  Director General

MODEST CRUDU - Director Tehnic si de Productie

TUDOR VASILE - Director Comercial  

ANA DITESCU - Director Economic  

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

 

CONSTANTIN STERE FARMACHE - Presedinte

DANIELA STEFANESCU - Membru 

DAIA MIRONA - Membru

 

ADMINISTRATOR SPECIAL  

MARIAN GOȘA

 

Alte informatii:

Politica de remunerare: pentru vizualizare click aici

Indemnizații director general, membri CA si adminstrator special: pentru vizualizare, click aici

Structura Consiliului de Administratie in perioada 2017 - 2021:  pentru vizualizare, click aici

Structura Consiliului de Administratie la 8.12.2021:  pentru vizualizare, click aici

Structura Consiliului de Administratie de la 16.12.2021: pentru vizualizare, click aici  

Contract de mandat Director General: pentru vizualizare, click aici

Contract de mandat Administrator Special: pentru vizualizare click aici