Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate al Soc. Uzina Mecanica Sadu S.A. - filiala a C.N. Romarm S.A. 

- Hotărârea Guvernului nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24767

- Legea 232/2016 privind industria nationala de aparare, actualizata https://afm.ro/main/legislatie_sus/lege_232_2016.pdf

- Hotararea 611/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare

- Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873

- Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

- Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112

 

NORMA ACHIZITII PUBLICE - Norma procedurala interna

PROCEDURA ACHIZITII PRODUSE / SERVICII / LUCRARI