ANUNT NR. 17/13.12.2017

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., in calitate de achizitor  , lanseaza procedura de achizitie directa pentru achizitaia de Servicii  de reevaluare imobilizari corporale  

4. Cod CPV : 79211000-6 

5. Modalitatea de atribuire: achizitie directa

OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE ESTE CEA A FIRMEI  S.C.FIDOX S.R.L


ANUNT NR. 16/29.11.2017

ACHIZITIE  SERVICII DE REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE 


1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59, cod postal 215100, judetul Gorj, telefon 0253 463860; 0253 463201; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor , lanseaza procedura de achizitie directa pentru achizitia de Servicii  de reevaluare imobilizari corporale.  

4. Cod CPV : 79211000-6 

5. Valoarea estimata a contractului : 11.000 lei  fara  TVA

6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa

7. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

8. Documentatia de atribuire : Caiet de sarcini, Model contract   -  anexate prezentului anunt.

9. Valabilitate oferta : 30 zile

10. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon   la 0253 463860 ; 0253 463201, fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

11. Persoane de contact: Directia economica  

12. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 11.12.2017 ,  ORA 1000

13. Deschiderea ofertelor : 11 .12.2017 ,  ORA 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A.

ANEXE:

1. Caiet de sarcini

2. Model contract

3. Formulare

 

 

ANUNT NR. 15/29.11.2017

ACHIZITIE  SERVICII DE REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59 , cod postal 215100, judetul Gorj , telefon 0253 463860; 0253 463201; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro

2. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza procedura de achizitie directa pentru achizitaia de Servicii  de reevaluare imobilizari corporale  

3. Cod CPV : 79211000-6 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU SERVICII DE REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE SE ANULEAZA URMARE A FAPTULUI CA A FOST DEPUSA O SINGURA OFERTA. 


ANUNT NR. 14/29.11.2017


1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860, 0253 463201, fax 0253 463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2.  Procedura  de achizitie:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de GAZE NATURALE 

3. COD CPV : 09123000-7

OFERTA CASTIGATOARE A ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE ESTE FIRMA CEZ VANZARE S.A. LA O VALOARE A CONTRACTULUI DE 1.051.875,30 LEI, FARA ACCIZA SI FARA TVA.


ANUNT NR. 13/20.11.2017


ACHIZITIE  SERVICII DE REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59, cod postal 215100, judetul Gorj, telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193 ;  e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza procedura de achizitie directa pentru achizitaia de Servicii  de reevaluare imobilizari corporale   

4. Cod CPV : 79211000-6 

5.Valoarea estimata a contractului : 11.000 lei  fara  TVA

6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa

7.Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

8. Documentatia de atribuire :  Caiet de sarcini , Model contract   -  anexate prezentului anunt

9. Valabilitate oferta : 30 zile

10. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ; 0253 463201   , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

11. Persoane de contact : Directia economica  

12. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 29.11.2017 ,  ORA 1000

13Deschiderea ofertelor : 29.11.2017 ,  ORA 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

ANEXA: Caiet de sarcini

              Formulare

              Model contractANUNT NR. 12/15.11.2017

ACHIZITIE GAZE NATURALE

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59, cod postal 215100, judetul Gorj, telefon 0253463860; 0253463201; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de GAZE NATURALE

4. COD CPV : 09123000-7

5. Cantitate  estimata :   8995 MWh – echivalent a 845 mii m.c.

6. Valoarea estimata a contractului : 1.237.892 lei /an  fara accize si TVA

7. Modalitatea de atribuire: LICITATIE DESCHISA

8. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

 Pretul de contract de furnizare va fi exprimate in lei , nu va contine accize si  TVA si va include :

 -        Pretul propriu  de furnizare  al gazelor naturale

 -        Tarife reglementate  aferente serviciilor prestate : tariful de transport al gazelor naturale + tariful de distributie al gazelor naturale

 Pret ( lei/MWh )= Pret propriu furnizare ( lei/MWh ) + Tarif transport ( lei/MWh ) + Tarif distributie ( lei/MWh)

 Pentru fiecare tarif reglementat se va specifica ordinul ANRE in baza caruia este trecut pretul 

 9. Durata contractului sau termenul pentru finalizare : pana la 31.12.2018

10. Documentatia de atribuire : Fisa de date , Caiet de sarcini , Model contract  , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

11. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 27.11.2017 ,  ORA 1000

12Deschiderea ofertelor :  27.11.2017 ,  ORA 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

13. Valabilitate oferta : 30 zile

14. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Ofertele se vor elabora in conformitate cu  cerintele din documentatia de atribuire( fisa de date a achizitiei , caiet de sarcini , formulare )

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ;

0253 463201   , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

15. Persoane de contact : Ing. Patrascoiu Aretia – responsabil energetic sau personalul serviciului Achizitii-Depozite – Transporturi


ANEXE:

1. Caiet de sarcini

2. Fisa de date

3. Formulare

4. Model contract


ANUNT NR. 11/10.11.2017


ACHIZITIE GAZE NATURALE 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor, lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de GAZE NATURALE

4. Cantitate  estimata :   8995 MWh – echivalent a 845 mii m.c.

5. Valoarea estimata a contractului : 1.237.892 lei /an  fara accize si TVA

6. Modalitatea de atribuire: LICITATIE DESCHISA 

PROCEDURA DE ACHIZITIE SE ANULEAZA  datorita faptului ca din  motive tehnice  U.M. Sadu nu a putut asigura accesul direct  si complet  la anumite documente ale achizitiei (caiet de sarcini ), fapt ce a condus la nerespectarea termenelor de solicitari de clarificari si raspunsuri la clarificari vizavi de documentatia de atribuire.   

ANUNT ANULARE LICITATIE


ANUNT NR. 10/02.11.2017


ACHIZITIE GAZE NATURALE


1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59, cod postal 215100, judetul Gorj, telefon 0253 463860; 0253 463201; fax 0253463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de GAZE NATURALE

4. Cantitate  estimata :   8995 MWh – echivalent a 845 mii m.c.

5. Valoarea estimata a contractului : 1.237.892 lei /an  fara accize si TVA

6. Modalitatea de atribuire: LICITATIE DESCHISA

7. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

 Pretul de contract de furnizare va fi exprimate in lei , nu va contine accize si  TVA si va include :

 -        Pretul propriu  de furnizare  al gazelor naturale

 -        Tarife reglementate  aferente serviciilor prestate : tariful de transport al gazelor naturale + tariful de distributie al gazelor naturale

 Pret ( lei/MWh )= Pret propriu furnizare ( lei/MWh) + Tarif transport (lei/MWh) + Tarif distributie (lei/MWh)

 Pentru fiecare tarif reglementat se va specifica ordinul ANRE in baza caruia este trecut pretul

 8. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: pana la 31.12.2018

 9. Documentatia de atribuire: Fisa de date , Caiet de sarcini , Model contract  , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

10. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 13.11.2017 ,  ORA 1000

11.Deschiderea ofertelor:  13.11.2017 ,  ORA 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

12. Valabilitate oferta: 30 zile

13. Ofertele se depun la:  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A., loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59, judetul Gorj in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Ofertele se vor elabora in conformitate cu  cerintele din documentatia de atribuire( fisa de date a achizitiei , caiet de sarcini , formulare )

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860; 0253 463201, fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

14. Persoane de contact : Ing. Patrascoiu Aretia – responsabil energetic sau personalul serviciului Achizitii-Depozite – Transporturi 

ANEXE: 

1. Model contract

2. Formulare

3. Fisa de date

4. Caiet de sarcini

 

ANUNT NR. 9/03.10.2017

ACHIZITIE DIRECTA

REALIZARE RETEA DE APA CALDA

 

1.     Achizitor :

Societatea  Uzina Mecanica Sadu S.A. -  Filiala a C.N.ROMARM S.A. Bucureşti , cu sediul în Bumbeşti Jiu, strada Parângului, nr. 59, cod poştal 215 100, Judeţul Gorj, România.

E-mail: office@umsadu.ro.

2. Alegere procedura/ modalitate de achizitionare: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., lanseaza achizitia directa, din catalogul  de produse SEAP, a lucrarii privind ”Realizare retea de apa calda”

3.     COD CPV: 45330000-9  - Lucrari de instalatii de apa

4. Caracteristicile, cantitatea si calitatea lucrarilor  care urmează să fie executate :

   Sunt cele precizate în caietul de sarcini, respectiv :

4.1. Realizarea  retelele termice exterioare si a instalaţiilor de incalzire interioare cu apa calda aferente obiectivelor 1, 2 si 3  si cuprinde :

-          Reteaua exterioara;

-          Instalatii interioare de incalzire.

5. Valoarea estimata a contractului de lucrari: 300.000 lei, fara TVA

6. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini 

7.   Data limita depunere si prezentare oferta

       a) Data limită de postare in SEAP a ofertelor (catalogul de produse) :  11.10.2017

       b) Adresa la care se transmit ofertele :  Catalogul de produse SEAP

       c) Limba în care trebuie redactată oferta :  Oferta se va redacta în limba română.

8. Modalitatea de atribuire:

 Lucrarea privind ”Realizare retea de apa calda” se va achiziţiona direct din catalog de produse SEAP,  pana pe data de 16.10.2017

9. Criteriul de atribuire a contractului :

 Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.

10. Adresa de la care se poate solicita documentaţia de atribuire :

 - pagina de internet a Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A : www.umsadu.ro

11. Locul de realizare,  montaj si punere in functiune al retelei de apa calda:

Sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A.: Bumbeşti Jiu, strada Parângului, nr. 59, cod poştal 215 100, Judeţul Gorj, România.

12. Termenul solicitat de finalizare al contractului :

Pana pe data de 20.12.2017, termen care include: realizarea, montaj si punere in functiune retea de apa calda.

13. Garanţiile solicitate :

 Sunt menţionate în caietul de sarcini.

14. Modalităţi principale de finanţare :

 Fonduri bugetare şi sursa proprie pentru plata TVA.

15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă :

 Valabilitatea solicitată este de 90 zile .

16. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul declarat castigator

 Ofertantul va completa declaratii privind neîncadrarea: în prevederile art. 164; ale art. 165 si 167; precum si ale art. 59 si 60  din Legea 98/2016  privind achizitiile publice.

 De asemenea, va prezenta:

- Declaratie privind eligibilitatea;

- Certificate emise de Oficiul Registrului Comerţului, original sau copie legalizata;

Certificate constatatoare, in original sau copie legalizata, privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat (buget de stat, buget local, etc) la momentul prezentarii lor – formulare tip emise de autorităţi;

- Lista cu principale lucari executate, din care sa rezulte ca ofertantul a executat lucrari similare contractului de lucrari, in valoare cumulata, la nivel de unul sau mai multe contracte, de cel putin 300.000 lei, fara TVA;

- Documente emise de organisme acreditate, care certifică implementarea sistemului de management al calităţii SR EN-ISO 9001/2008/ similar;

- Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;

- Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii;

- Informatii privind subcontractantii, daca acestia exista.

17. La receptie lucrarii executantul va prezenta in mod obligatoriu :

a)     avizuri de expeditie;

b)     certificate de calitate/ declaratii de conformitate;

c)     certificate de garantie;

documentatia tehnica:  specificata in caietul de sarcini

ANEXE:

1. Caiet de sarcini

2. Lista consumuri

3. Formular F3


ANUNT NR. 8/18.09.2017

 

ACHIZITIE DIRECTA: LIVRARE, MONTAJ SI PIF AEROTERME APA CALDA

1.     Achizitor :

 Societatea  Uzina Mecanica Sadu S.A. -  Filiala a C.N.ROMARM S.A. Bucureşti , cu sediul în Bumbeşti Jiu, strada Parângului, nr. 59, cod poştal 215 100, Judeţul Gorj, România.

E-mail: office@umsadu.ro.

2. Alegere procedura/ modalitate de achizitionare: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., lanseaza achizitia directa, din catalogul  de produse SEAP, a unor aeroterme de apa calda

3. COD CPV: 42512000-8  - Instalatii de climatizare

4. Caracteristicile şi cantitatea produselor care urmează să fie furnizate:

    Sunt cele precizate în caietul de sarcini:

  •  Aeroterme apa calda de 13,39 Kw  = 3 buc;
  • Aeroterme apa calda de 17,9 Kw  = 13 buc;
  • Aeroterme apa calda de 23,98 Kw  = 8 buc.

5. Valoarea estimata a contractului de furnizare: 100.000 lei, fara TVA

6. Documentatia de atribuire: Caiet de sarcini

7.   Data limita depunere si prezentare oferta

       a) Data limită de postare in SEAP a ofertelor (catalogul de produse) :  26.09.2017

       b) Adresa la care se transmit ofertele :  Catalogul de produse SEAP

      c) Limba în care trebuie redactată oferta :  Oferta se va redacta în limba română.

8. Modalitatea de atribuire:

Aerotermele de apa calda se vor achiziţiona direct din catalog de produse SEAP, pana pe data de 02.10.2017

9. Criteriul de atribuire a contractului :

Criteriul aplicat este pretul cel mai scazut.

10. Adresa de la care se poate solicita documentaţia de atribuire :

- pagina de internet a Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A : www.umsadu.ro

11. Locul de livrare, montaj si punere in functiune al produselor :

Sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A.: Bumbeşti Jiu, strada Parângului, nr. 59, cod poştal 215 100, Judeţul Gorj, România.

12. Termenul solicitat de finalizare al contractului :

 Maxim 30 zile calendaristice de la incheierea contractului, termen care include: livrare, montaj si punere in functiune aerotereme.

13. Garanţiile solicitate :

 Sunt menţionate în caietul de sarcini.

14. Modalităţi principale de finanţare :

 Fonduri bugetare şi/sau surse proprii.

15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă :

 Valabilitatea solicitată este de 60 zile .

 16. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul declarat castigator

 Ofertantul va completa declaratii privind neîncadrarea: în prevederile art. 164; ale art. 165 si 167; precum si ale art. 59 si 60  din Legea 98/2016  privind achizitiile publice.

 - Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale;

 - Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii;

 - Autorizatie de livrare a produselor;

- Informatii privind subcontractantii, daca acestia exista.

Anexa: Caiet de sarcini


ANUNT NR. 7/07.08.2017


ACHIZITIE DIRECTA

SERVICII DE AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro ;

2. COD CPV : 79212100-4  Servicii  de  auditare  financiare


CAIET DE SARCINI


ANUNT NR. 6/13.06.2017


1. Nr. anuntului : 6 / 12.06.2017

2. Achizitor : S. Uzina Mecanica Sadu SA ; Str.Parangului nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832 ,  J18/330/2001.

3. Specificatie produs achizitionat:  LAZI LEMN

4. Cod CPV:  44619300-5

5. Valoare estimata : 2.400.000 lei

6. Cantitate:  80.000 buc .

7. Sursa de finantare : surse proprii

8Criteriul de selectie al ofertelor : Pretul cel mai scazut

 

OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE ESTE CEA A FIRMEI S.C. ENERGOTECH S.A., LA PRETUL DE 29,80 LEI/BUC FARA TVA. 

 

ERATA LA ANUNT  ACHIZITIE 

1. Nr. anuntului : 5/24.05.2017

2. Achizitor : S. Uzina Mecanica Sadu SA ; Str.Parangului nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832 ,  J18/330/2001.

3. Specificatie produs achizitionat:  LAZI LEMN

4. Cod CPV:  44619300-5

 

Va informam ca in  fisa  de  date  publicata pe pagina web a C.N. Romarm si pe pagina web a U.M. Sadu pentru  licitatia  din  08.06.2017 ,  la   capitolul  CONDITII  DE  PARTICIPARE – SITUATIA PERSONALA  A  CANDIDATULUI SAU  OFERTANTULUI a  fost  omis  punctul  i) : Ofertantul va  face  dovada  ca  este  certificat  din punct de vedere  al  Sistemului de  Management al  Calitatii  ISO 9001 .

 

ANUNT NR. 5/24.05.2017


1. Nr. anuntului: 5/24.05.2017

2. Achizitor: S. Uzina Mecanica Sadu SA; Str.Parangului nr.59, jud.Gorj, CUI RO 14373832,  J18/330/2001.

3. Specificatie produs achizitionat:  LAZI LEMN

 4. Cod CPV:  44619300-5

5. Valoare estimata: 2.400.000 lei

6. Cantitate:  80.000 buc .

7. Sursa de finantare: surse proprii

Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinarea contractului de executie si furnizare  lazi  , in limita fondurilor alocater si a modificarilor bugetare survenite in perioada executarii contractului.

7.  Informatiile  suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

 S.C. Uzina Mecanica Sadu S.A.  –   la  nr. telefon 0253 463 196,  nr. fax 0253 463 193 sau la adresa de email: achizitii@umsadu.ro sau office@umsadu.ro.

8. Serviciul de contact: Serviciul Achizitii – Depozite - Transporturi 

9. Data limita pentru prezentare / depunerea ofertelor:  08.06.2017 ora 1000  

10. Criteriul de selectie a ofertelor: Pretul cel mai scazut.


ANEXE:

1. Fisa de date

2. Contract

3. Caiet de sarcini

4. Formulare

5. Specificatie tehnica si desenANUNT nr. 4/08.05.2017

Pentru a vizualiza anuntul, faceti click aici.

 

ANUNT nr. 3/20.03.2017

ACHIZITIE DIRECTA

SERVICII DE AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59, cod postal 215100, judetul Gorj, telefon 0253 463860 ; 0253 463201 fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

2. COD CPV : 79212100-4  Servicii  de  auditare  finaciare

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., in calitate de achizitor, lanseaza ACHIZITIA DIRECTA pentru achizitionarea de SERVICII DE AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

5. Valoarea estimata a contractului de servicii: 10.250 lei /an fara TVA

6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa ( Procedura interna P-74.01 )

7. Documentatia de atribuire:  Caiet de sarcini,  Formulare.

8. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 5 zile de la data solicitarii ofertei (24.03.2017)

9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de  27.03.2017, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

10. Valabilitate oferta: 10 zile

11. Ofertele se depun la:  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A., loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59, judetul Gorj, in colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din caietul de sarcini.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon0253 463860; 0253 463201, fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro catre Director Economic Ditescu Ana.


Anexe:

1. Formulare

2. Caiet de sarcini


ANUNT NR. 2/02.02.2017

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

2. Cod CPV : 14622000-7

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor, lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  TABLA DC03 0,5 X 1128 X 2210 m

 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  DE ACHIZITIE

TABLA DC03 0,5 X 1128 X 2210 mm

A FOST ANULATA


ANUNT nr. 1/11.01.2017


1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860; 0253 463201; fax 0253 463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Cod CPV: 1466622000-7

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., in calitate de achizitor, lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  TABLA DC03 0,5 X 1128 X 2210 m

5. Cantitate: 90 tone

6. Valoarea estimata a contractului: 247.500 lei

7. Modalitatea de atribuire:  licitatie deschisa

8. Documentatia de atribuire : Fisa de date , Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

9. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 20.01.2017 ,  ora 1000

10.Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 20.01.2017 ,  ora 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

11. Valabilitate oferta: 30 zile

12. Ofertele se depun la:  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A, loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59, judetul Gorj, in colet sigilat, marcat cu adresa beneficiarului si obiectul achizitiei.

 

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din documentatia de atribuire.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860; 0253 463201; 0253 463196, fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.


Anexe:

1. Fisa de date

2. Formulare

3. Contract 

4. Caiet sarcini

 

...................................................................................................................................................................................................................

ANUNT nr.  52/28.12.2016

 

  1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro;

  2. Sursa de finantare: surse proprii

  3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza ACHIZITIA DIRECTA  pentru achizitionarea de SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A. 

  4. Cod CPV 7136100-9 -Servicii de control tehnic ( Rev.2)

  5. Valoarea estimata a contractului : 5.000 lei

  6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa

 

CASTIGATORUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A.

                                                    ESTE CEA A FIRMEI  S.C. GRIGOSANTER S.R.L. CU O OFERTA DE 3.950 LEI 


ANUNT nr.  51/15.12.2016

ANEXE

1. Caiet de sarcini

2. Formulare

3. Contract

4. Conventie S.S.M.

 

  1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

  2. Sursa de finantare: surse proprii

  3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza ACHIZITIA DIRECTA  pentru achizitionarea de SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A. .

  4. Cod CPV 7136100-9 -Servicii de control tehnic ( Rev.2)

  5. Valoarea estimata a contractului : 5.000 lei

  6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa 

  7. Documentatia de atribuire :  Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

  8. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 22.12.2016 ,  ora 1200

  9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 22.12.2016 ,  ora 1200, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

 10. Valabilitate oferta : 10 zile

 11. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

 

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din caietul de sarcini .

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ;

0253 463201    - int. 276 ; 176 , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

 

ANUNT NR. 50/14.12.2016

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor, lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de GAZE NATURALE

4. Cantitate  estimata: 9335 MWh

5. Cod CPV: 09123000-7

6. Modalitatea de atribuire: LICITATIE DESCHISA

OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE este cea a firmei ENGIE ROMANIA S.A.ERATA LA ANUNT NR.49 /09.12.2016

Valoarea estimata a contractului fara TVA este de  1.340.933,5 lei /an.

Din aceasta valoare se exclud : taxele radio TV, contributia pentru cogenerare pentru inalta eficienta, costurile cu certificatele verzi  si acciza la energia electrica .

 

ANUNT NR. 49/09.12.2016


1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Cod CPV : 0931000-5 ( Rev.2)

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  ENERGIE ELECTRICA

5. Cantitate  : 5439,6 MWh

6. Valoarea estimata a contractului : 1.340.933,5 lei /an fara TVA

7. Modalitatea de atribuire:  licitatie deschisa

8. Documentatia de atribuire : Fisa de date , Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

9. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 20.12.2016 ,  ora 1000

10. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 20.12.2016 ,  ora 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

11. Valabilitate oferta : 30 zile

12. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

 

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din documentatia de atribuire.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ; 0253 463201   , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

 

ANEXE:

1. Fisa de date

2. Caiet de sarcini

3. Formulare

4. Model contract


ANUNT nr. 48/08.12.2016

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

    2. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:   LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  ENERGIE ELECTRICA

 

 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU

 ACHIZITIE  ENERGIE ELECTRICA

 A FOST ANULATAAnunt nr. 47/05.12.2016

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza ACHIZITIA DIRECTA  pentru achizitionarea de SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A. .

4. Cod CPV 7136100-9 -Servicii de control tehnic ( Rev.2)

5. Valoarea estimata a contractului : 5.000 lei

6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa 

7. Documentatia de atribuire :  Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

8. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 14.12.2016 ,  ora 900

9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 14.12.2016 ,  ora 1000, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

10. Valabilitate oferta : 10 zile

11. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din caietul de sarcini .

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ;

0253 463201    - int. 276 ; 176 , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.


Anexe:

Caiet de sarcini

Conventie SSM

Modele formulare


23.11.2016

Anunt nr. 46

 

1. Achizitor : Societatea  Uzina Mecanica Sadu SA , loc. Bumbesti – Jiu , str.Parangului  ,  nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832 ,  J18/330/2001.

2. Specificatie produs achizitionat:   SERVICII DE AUDIT STATUTAR  AL  SITUATIILOR  FINANCIARE                                                    

3. Cod CPV:  79212100-4

 

OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE 

este

DBF EXPERT AUDIT  S.R.L. 


 

 

6

Important: Programul de achizitii publice al Societatii UM Sadu SA, pentru anul 2016,  poate fi consultat aici.  


Centralizatorul contracte - achizitii (+ 5000 Euro) poate fi consultat la sediu.