ANUNT NR. 7/07.08.2017


ACHIZITIE DIRECTA

SERVICII DE AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro ;

2. COD CPV : 79212100-4  Servicii  de  auditare  financiare


CAIET DE SARCINI


ANUNT NR. 6/13.06.2017


1. Nr. anuntului : 6 / 12.06.2017

2. Achizitor : S. Uzina Mecanica Sadu SA ; Str.Parangului nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832 ,  J18/330/2001.

3. Specificatie produs achizitionat:  LAZI LEMN

4. Cod CPV:  44619300-5

5. Valoare estimata : 2.400.000 lei

6. Cantitate:  80.000 buc .

7. Sursa de finantare : surse proprii

8Criteriul de selectie al ofertelor : Pretul cel mai scazut

 

OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE ESTE CEA A FIRMEI S.C. ENERGOTECH S.A., LA PRETUL DE 29,80 LEI/BUC FARA TVA. 

 

ERATA LA ANUNT  ACHIZITIE 

1. Nr. anuntului : 5/24.05.2017

2. Achizitor : S. Uzina Mecanica Sadu SA ; Str.Parangului nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832 ,  J18/330/2001.

3. Specificatie produs achizitionat:  LAZI LEMN

4. Cod CPV:  44619300-5

 

Va informam ca in  fisa  de  date  publicata pe pagina web a C.N. Romarm si pe pagina web a U.M. Sadu pentru  licitatia  din  08.06.2017 ,  la   capitolul  CONDITII  DE  PARTICIPARE – SITUATIA PERSONALA  A  CANDIDATULUI SAU  OFERTANTULUI a  fost  omis  punctul  i) : Ofertantul va  face  dovada  ca  este  certificat  din punct de vedere  al  Sistemului de  Management al  Calitatii  ISO 9001 .

 

ANUNT NR. 5/24.05.2017


1. Nr. anuntului: 5/24.05.2017

2. Achizitor: S. Uzina Mecanica Sadu SA; Str.Parangului nr.59, jud.Gorj, CUI RO 14373832,  J18/330/2001.

3. Specificatie produs achizitionat:  LAZI LEMN

 4. Cod CPV:  44619300-5

5. Valoare estimata: 2.400.000 lei

6. Cantitate:  80.000 buc .

7. Sursa de finantare: surse proprii

Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinarea contractului de executie si furnizare  lazi  , in limita fondurilor alocater si a modificarilor bugetare survenite in perioada executarii contractului.

7.  Informatiile  suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresata catre:

 S.C. Uzina Mecanica Sadu S.A.  –   la  nr. telefon 0253 463 196,  nr. fax 0253 463 193 sau la adresa de email: achizitii@umsadu.ro sau office@umsadu.ro.

8. Serviciul de contact: Serviciul Achizitii – Depozite - Transporturi 

9. Data limita pentru prezentare / depunerea ofertelor:  08.06.2017 ora 1000  

10. Criteriul de selectie a ofertelor: Pretul cel mai scazut.


ANEXE:

1. Fisa de date

2. Contract

3. Caiet de sarcini

4. Formulare

5. Specificatie tehnica si desenANUNT nr. 4/08.05.2017


Pentru a vizualiza anuntul, faceti click aici.ANUNT nr. 3/20.03.2017

ACHIZITIE DIRECTA

SERVICII DE AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59, cod postal 215100, judetul Gorj, telefon 0253 463860 ; 0253 463201 fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

2. COD CPV : 79212100-4  Servicii  de  auditare  finaciare

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., in calitate de achizitor, lanseaza ACHIZITIA DIRECTA pentru achizitionarea de SERVICII DE AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

5. Valoarea estimata a contractului de servicii: 10.250 lei /an fara TVA

6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa ( Procedura interna P-74.01 )

7. Documentatia de atribuire:  Caiet de sarcini,  Formulare.

8. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 5 zile de la data solicitarii ofertei (24.03.2017)

9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de  27.03.2017, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

10. Valabilitate oferta: 10 zile

11. Ofertele se depun la:  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A., loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59, judetul Gorj, in colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din caietul de sarcini.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon0253 463860; 0253 463201, fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro catre Director Economic Ditescu Ana.


Anexe:

1. Formulare

2. Caiet de sarcini


ANUNT NR. 2/02.02.2017

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

2. Cod CPV : 14622000-7

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor, lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  TABLA DC03 0,5 X 1128 X 2210 m

 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  DE ACHIZITIE

TABLA DC03 0,5 X 1128 X 2210 mm

A FOST ANULATA


ANUNT nr. 1/11.01.2017


1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860; 0253 463201; fax 0253 463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Cod CPV: 1466622000-7

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., in calitate de achizitor, lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  TABLA DC03 0,5 X 1128 X 2210 m

5. Cantitate: 90 tone

6. Valoarea estimata a contractului: 247.500 lei

7. Modalitatea de atribuire:  licitatie deschisa

8. Documentatia de atribuire : Fisa de date , Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

9. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 20.01.2017 ,  ora 1000

10.Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 20.01.2017 ,  ora 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

11. Valabilitate oferta: 30 zile

12. Ofertele se depun la:  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A, loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului , nr. 59, judetul Gorj, in colet sigilat, marcat cu adresa beneficiarului si obiectul achizitiei.

 

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din documentatia de atribuire.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860; 0253 463201; 0253 463196, fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.


Anexe:

1. Fisa de date

2. Formulare

3. Contract 

4. Caiet sarcini

 

...................................................................................................................................................................................................................

ANUNT nr.  52/28.12.2016

 

  1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro;

  2. Sursa de finantare: surse proprii

  3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza ACHIZITIA DIRECTA  pentru achizitionarea de SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A. 

  4. Cod CPV 7136100-9 -Servicii de control tehnic ( Rev.2)

  5. Valoarea estimata a contractului : 5.000 lei

  6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa

 

CASTIGATORUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A.

                                                    ESTE CEA A FIRMEI  S.C. GRIGOSANTER S.R.L. CU O OFERTA DE 3.950 LEI 


ANUNT nr.  51/15.12.2016

ANEXE

1. Caiet de sarcini

2. Formulare

3. Contract

4. Conventie S.S.M.

 

  1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

  2. Sursa de finantare: surse proprii

  3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza ACHIZITIA DIRECTA  pentru achizitionarea de SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A. .

  4. Cod CPV 7136100-9 -Servicii de control tehnic ( Rev.2)

  5. Valoarea estimata a contractului : 5.000 lei

  6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa 

  7. Documentatia de atribuire :  Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

  8. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 22.12.2016 ,  ora 1200

  9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 22.12.2016 ,  ora 1200, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

 10. Valabilitate oferta : 10 zile

 11. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

 

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din caietul de sarcini .

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ;

0253 463201    - int. 276 ; 176 , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

 

ANUNT NR. 50/14.12.2016

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor, lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de GAZE NATURALE

4. Cantitate  estimata: 9335 MWh

5. Cod CPV: 09123000-7

6. Modalitatea de atribuire: LICITATIE DESCHISA

OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE este cea a firmei ENGIE ROMANIA S.A.ERATA LA ANUNT NR.49 /09.12.2016

Valoarea estimata a contractului fara TVA este de  1.340.933,5 lei /an.

Din aceasta valoare se exclud : taxele radio TV, contributia pentru cogenerare pentru inalta eficienta, costurile cu certificatele verzi  si acciza la energia electrica .

 

ANUNT NR. 49/09.12.2016


1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201; fax 0253 463193 ; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Cod CPV : 0931000-5 ( Rev.2)

3. Sursa de finantare: surse proprii

4. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  ENERGIE ELECTRICA

5. Cantitate  : 5439,6 MWh

6. Valoarea estimata a contractului : 1.340.933,5 lei /an fara TVA

7. Modalitatea de atribuire:  licitatie deschisa

8. Documentatia de atribuire : Fisa de date , Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

9. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 20.12.2016 ,  ora 1000

10. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 20.12.2016 ,  ora 1100, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

11. Valabilitate oferta : 30 zile

12. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

 

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din documentatia de atribuire.

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ; 0253 463201   , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.

 

ANEXE:

1. Fisa de date

2. Caiet de sarcini

3. Formulare

4. Model contract


ANUNT nr. 48/08.12.2016

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A.  , cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193;  e-mail office@umsadu.ro ;

    2. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:   LICITATIE DESCHISA  pentru achizitionarea de  ENERGIE ELECTRICA

 

 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU

 ACHIZITIE  ENERGIE ELECTRICA

 A FOST ANULATAAnunt nr. 47/05.12.2016

 

1. ACHIZITOR: Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A., cu sediul in loc. Bumbesti-Jiu, str. Parangului, nr. 59  , cod postal 215100 , judetul Gorj , telefon 0253 463860 ; 0253 463201 ; fax 0253 463193; e-mail office@umsadu.ro ;

2. Sursa de finantare: surse proprii

3. Alegere procedura / modalitate de achizitionare:  Societatea Uzina Mecanica Sadu S.A. , in calitate de achizitor  , lanseaza ACHIZITIA DIRECTA  pentru achizitionarea de SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE AFERENTE SOCIETATII U.M. SADU S.A. .

4. Cod CPV 7136100-9 -Servicii de control tehnic ( Rev.2)

5. Valoarea estimata a contractului : 5.000 lei

6. Modalitatea de atribuire: achizitie directa 

7. Documentatia de atribuire :  Caiet de sarcini , Model contract de servicii , Formulare. Documentatia de atribuire este anexata prezentului anunt si este disponibila pe site-ul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A. : www.umsadu.ro

8. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 14.12.2016 ,  ora 900

9. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 14.12.2016 ,  ora 1000, la sediul Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A

10. Valabilitate oferta : 10 zile

11. Ofertele se depun la :  Registratura Societatii Uzinei Mecanice Sadu S.A , loc. Bumbesti-Jiu , str. Parangului , nr. 59  , judetul Gorj , in colet sigilat  , marcat cu adresa autoritatii contractante si obiectul achizitiei.

Ofertele se vor elabora in conform cerintelor din caietul de sarcini .

Eventualele  clarificari sau informatii suplimentare se pot solicita prin telefon 0253 463860 ;

0253 463201    - int. 276 ; 176 , fax 0253 463193  sau e-mail office@umsadu.ro ; achizitii@umsadu.ro.


Anexe:

Caiet de sarcini

Conventie SSM

Modele formulare


23.11.2016

Anunt nr. 46

 

1. Achizitor : Societatea  Uzina Mecanica Sadu SA , loc. Bumbesti – Jiu , str.Parangului  ,  nr.59 , jud.Gorj , CUI RO 14373832 ,  J18/330/2001.

2. Specificatie produs achizitionat:   SERVICII DE AUDIT STATUTAR  AL  SITUATIILOR  FINANCIARE                                                    

3. Cod CPV:  79212100-4

 

OFERTA DECLARATA CASTIGATOARE 

este

DBF EXPERT AUDIT  S.R.L. 


 

 

6

Important: Programul de achizitii publice al Societatii UM Sadu SA, pentru anul 2016,  poate fi consultat aici.  


Centralizatorul contracte - achizitii (+ 5000 Euro) poate fi consultat la sediu.